Nabór do gimnazjów dla kandydatów spoza obwodu

13

24 marca 2016 r. rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne do gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 (dla kandydatów spoza obwodu).

24 marca 2016 r. rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne do gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 (dla kandydatów spoza obwodu).

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

 • składanie dokumentów: od 24 marca do 20 kwietnia 2016 r. do godz. 15.00
 • składanie świadectw i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu: od 24 czerwca do 28 czerwca 2016 r. do godz. 15.00
 • ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 5 lipca 2016 r. o godz. 15.00
 • potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do gimnazjum: do 7 lipca 2016 r. do godz. 15.00

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział gimnazja prowadzone przez Miasto Suwałki, tj.:

 • Zespół Szkół nr 8 w Suwałkach Gimnazjum nr 1 im. J. Piłsudskiego w Suwałkach, ul. Kościuszki 126,
 • Zespół Szkół nr 4 w Suwałkach Gimnazjum nr 2 w Suwałkach, ul. Sejneńska 14,
 • Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach Gimnazjum nr 3 w Suwałkach, ul. Kościuszki 36/38,
 • Zespół Szkół nr 9 w Suwałkach Gimnazjum nr 4 w Suwałkach, ul. Klonowa 51,
 • Zespół Szkół nr 3 w Suwałkach Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. W. Urbanowicza w Suwałkach, ul. Szpitalna 66,
 • Zespół Szkół nr 7 w Suwałkach Gimnazjum nr 6 im. Jana Pawła II w Suwałkach, ul. Minkiewicza 50,
 • Zespół Szkół nr 10 w Suwałkach Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach, ul. Antoniewicza 5.

źródło: UM Suwałki